Allegion

Sluitsystemen van SimonsVoss.
Productoverzicht.

Het digitale sluit- en toegangscontrolesysteem 3060 van SimonsVoss is de
elektronische versie van een mechanisch sluitsysteem met de functies van
een klassieke toegangscontrole.

Actieve transponders, passieve SmartCards, Smartphones, PinCode-toetsenborden of biometrische wandlezers vervangen mechanische sleutels. In plaats van mechanische cilinders worden nu digitale cilinders en digitale beslagen gebruikt. Radiografische communicatie vervangt het mechanische aftasten van een sleutel.

Allegion